מצגות ממפגשי רשת בתי הספר

מאגר של מצגות שהוצגו במפגשים המתוקשבים

המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מדבור בניגריה
המחבר: יואב ונעה אבני
תאריך עדכון: 9/01/2014
מצגת המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מצגת Powerpoint case study of Nigeria SECS.ppt
עוד

המערכת החברתית-אקולוגית שלי: קיבוץ עמיר
המחבר: ליעד
תאריך עדכון: 2/12/2013
מצגת המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מצגת PowerPoint מטלה 1 אסם הקיבוץ שלי.pptx
עוד

המערכת החברתית-אקולוגית שלי: כסייפה
המחבר: מאהר
תאריך עדכון: 2/12/2013
מצגת המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מצגת Powerpoint שאלון 2_כסייפה.ppt
עוד

המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מצפה רמון
המחבר: נעה
תאריך עדכון: 2/12/2013
מצגת המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מצגת PowerPoint דוגמה לציון בעלי עניין שונים במרחב המערכת החברתית-אקולוגית.pptx
עוד

המערכת החברתית-אקולוגית שלי: כפר זרנוק-אל קווידר
המחבר: שריף
תאריך עדכון: 2/12/2013
מצגת המערכת החברתית-אקולוגית שלי: מצגת Powerpoint בעלי עניין שונים באל קוויד.ppt
עוד


        
 
המערכת החברתית-אקולוגית שלי:
המחבר:
תאריך עדכון: כלול בחיפוש.
מצגת המערכת החברתית-אקולוגית שלי:
שם פרטי של המחבר:
שם משפחה של המחבר: